Posts

Showing posts from April, 2013

Jom Kita mengundi!!!

Image
Sistem Pilihan Raya  Sejak tahun 1957, Malaysia mengekalkan sistem polit ik pelbagai parti yang mana parti politik yang memperoleh majoriti kerusi di Parlimen (Dewan Rakya t) atau Dewan Undangan Negeri boleh menubuhkan Kerajaan Persekutuan atau Negeri. Sistem yang digun akan di Malaysia berasaskan 'First-Past-The-Post- System'. Ini bermakna calon-calon yang memperoleh m ajoriti akan diisytihar pemenang di bahagian piliha n raya yang berkenaan. Undang-Undang dan Pelaksanaan Pilihan raya Bagi memudahkan pelaksanaan pilihan raya, beberapa undang-undang dan peraturan telah digubal untuk memastikan prosedur pilihan raya dipatuhi sepenuhny a. Undang-undang dan peraturan-peraturan-peraturan yang digubal adalah seperti yang berikut: • Perlembagaan Persekutuan; • Perlembagaan Negeri; • Akta Pilihan Raya, 1958 (Akta 19); • Akta Kesalahan Pilihan Raya, 1954 (Akta 5); •